• 180E

รุ่น 180Eเครื่องตัดกรีนแบบเดินตามรุ่น 180E E-Cut™ ไฮบริด

  • ความกว้างในการตัด: 18 นิ้ว (45.7 ซม.)
  • ประเภทเชื้อเพลิง: แบบไร้สารตะกั่วหรือแบบมีสารตะกั่วเกรดปกติ
  • ประเภทน้ำมัน: SAE30 หรือ SAE 10W-30
พิมพ์