/ / แนวปฏิบัติในฐานะพลเมืองดี

แนวปฏิบัติในฐานะพลเมืองดี

เรารู้ว่าเรามีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คน เราต้องการที่จะทำให้แน่ใจว่าผลกระทบนั้นเป็นไปในทางที่ดี เราพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ชีวิตทุกๆ ชีวิตที่เราสัมผัส เป็นชีวิตที่ดีขึ้นโดยรวม นั่นคือความหมายของการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีเยี่ยมของโลก มันเป็นแนวทางของเรา และเป็นแนวทางที่เราเป็นมาเสมอ

การปกป้องพนักงานและลูกค้าของเรา

จอห์น เดียร์ กำลังนำอุตสาหกรรมให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาขั้นสูงและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เรากำลังกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยในที่ทำงานและยิ่งไปกว่านั้นยังสนับสนุนสุขภาพและการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงของพนักงานนอกที่ทำงานอีกด้วย ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกๆ คน เรากำลังพยายามทำให้ทุกๆ คนได้ทำหน้าที่ของตนได้ง่ายขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราต่อความปลอดภัย

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

การปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับจอห์น เดียร์ เรารู้ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทของเรา พนักงานของเรา ลูกค้าของเรา เพื่อนบ้านของเรา และโลกของเรา จอห์น เดียร์ ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และมีเหตุผล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา

ทำให้ชุมชนเจริญขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิต

บริษัทที่ยิ่งใหญ่เป็นพลเมืองที่ยอดเยี่ยมผู้มีความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน ตลอดช่วงเวลาแห่งความเป็นมาของเรา จอห์น เดียร์ ได้ก้าวขึ้นมาให้การสนับสนุนและเพิ่มคุณค่าให้แก่คุณภาพของชีวิตในชุมชนที่เราอาศัยอยู่และใช้เป็นที่ทำงาน รวมทั้งพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของโลกอีกด้วย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทิศตนให้กับการปรับปรุงชุมชนของเรา

ช่วงเวลาที่มีความสำคัญ

ความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของจอห์น เดียร์ ไม่ใช่สิ่งใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีโอกาสพิเศษต่างๆ ที่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ตอกย้ำการให้ความสนับสนุนดังกล่าว

ดูเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับแนวปฏิบัติในฐานะพลเมืองดีของเรา

เกี่ยวกับจอห์น เดียร์

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1837 จอห์น เดียร์ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ การเปลี่ยนแปลงมักมาพร้อมกับโอกาสเสมอ และเดียร์ก็พร้อมและเต็มใจเสมอที่จะรับการเปลี่ยนแปลง แต่ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ จอห์น เดียร์ยังคงอุทิศตัวเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเกษตร ทั้งชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ เจ้าของที่ดิน และผู้รับเหมาก่อสร้าง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ จอห์น เดียร์

บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งฝ่ายบริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือ คุณภาพของข้อมูลที่มีไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล แผนงาน นโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การรับประกัน การบริการ และความช่วยเหลือที่มีให้ในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงจากประเทศของคุณว่าสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่มีเกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้ เราปฏิเสธภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ผู้รับอาจได้รับหรือที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ ที่มาจากการได้รับ การอ้างอิง และ/หรือ การเรียนรู้ข้อมูลใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือที่ถูกตัดทอนออกไปจากเว็บไซต์นี้ ในการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ หรือการใช้อื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว หากเกิดการไม่มีผลบังคับใช้ใดเกิดขึ้น จะไม่กระทบกับส่วนอื่นๆ โดยจะเป็นไปตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของจอห์น เดียร์