ระบบจัดการเศษซาก

ระบบจัดการเศษซาก

การทำความสะอาดสนามกอล์ฟไม่เคยยอดเยี่ยมและรวดเร็วเท่านี้มาก่อน

ด้วยระบบกักเก็บรุ่น TC125 เพียงแค่คนเดียวก็สามารถเก็บและจัดการกับขยะของสนาม เช่น เศษดินที่เจาะขึ้นมา ทราย เศษหญ้าที่ตัด ใบไม้ หรือเศษต้นหญ้า ได้อย่างง่ายดาย และเครื่องบดดินรุ่น CP48 ของเรายังเป็นเครื่องจักรเพียงรุ่นเดียวในรถประเภทนี้ที่สามารถกวาดแกนดิน บดให้กลายเป็นดินร่วน จากนั้นจึงโรยดินดังกล่าวบนพื้นทั้งแบบตกแต่งผิวดินหรือทำการเป่าออกอย่างเร็วเพื่อทำให้ผิวสนามพร้อมสำหรับการใช้งานได้ทันที ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน!

บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งฝ่ายบริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือคุณภาพของข้อมูลที่มีไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล แผนงาน นโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การรับประกัน การบริการ และความช่วยเหลือที่มีให้ในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงจากประเทศของคุณว่าสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่มีเกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้ เราปฏิเสธภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ผู้รับอาจได้รับหรือที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ ที่มาจากการได้รับ การอ้างอิง และ/หรือ การเรียนรู้ข้อมูลใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือที่ถูกตัดทอนออกไปจากเว็บไซต์นี้ ในการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ หรือการใช้อื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว หากส่วนใดไม่ถูกต้องสมบูรณ์ จะไม่ส่งผลต่อเนื้อหาในส่วนอื่นๆ ซึ่งจะยังมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและบังคับใช้ได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของจอห์น เดียร์