• พื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความอธิบาย

รุ่น BG 1000คู่มือเครื่องลับใบมีดล่าง BG1000

• รางนำทางด้วยแบริ่งแบบลูกกลิ้ง
• สามารถปรับระดับแคร่รับใบมีดได้
• หัวลับใบมีดตรึงอยู่กับที่
พิมพ์