จอห์น เดียร์ ประเทศไทย แจ้งเปลี่ยนแนวการดำเนินธุรกิจ เพื่อปลดล็อกการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (25 เมษายน 2565) - ในวันนี้ บริษัท Deere & Company (DE) ได้ประกาศ ถึงรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม่สําหรับประเทศไทยจากรูปแบบตัวแทนจําหน่ายไปเป็นรูปแบบผู้จัดจําหน่ายระดับประเทศ เพื่อเร่งสร้างความสําเร็จในการผสานรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะ กับประวัติความเป็นเลิศด้านการผลิต ของจอห์น เดียร์

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จอห์น เดียร์ มีการเติบโตทั้งของการรับรู้แบรนด์และขนาดธุรกิจในประเทศไทย  เราได้ขยายการครอบคลุมพื้นที่ตัวแทนจําหน่ายของเราทั่วประเทศไทย ทำให้เพิ่มจํานวนช่องทางติดต่อ และ ขยายขีดความสามารถในการให้บริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าของเรา  นอกจากนี้เราประสบความสําเร็จในการเติบโตแบบปีต่อปี  สะท้อนให้เห็นถึงการทํางานและความมุ่งมั่นที่ยอดเยี่ยมจากเราทุกคน 

โครงสร้างและรูปแบบธุรกิจของ จอห์น เดียร์ได้สนองต่อธุรกิจเราเป็นอย่างดีและมีส่วนนําความสําเร็จที่ก้าวกระโดดมาสู่เราเป็นเวลาหลายปี แต่ธุรกิจของเราและของลูกค้าของเรามีการแข่งขันที่หนักขึ้น หลากหลายขึ้น   ในขณะเดียวกันแนวโน้มเทคโนโลยีและทิศทางอุตสาหกรรมก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

ดังนั้น Deere & Company ได้ตัดสินใจจะดําเนินกลยุทธ์ใหม่สําหรับประเทศไทย เพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์อุตสาหกรรมอัจฉริยะ  การตัดสินใจครั้งนี้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการดำเนินธุรกิจตัวแทนจําหน่ายเป็นรูปแบบผู้จัดจําหน่ายประจำประเทศ ซึ่งประเทศไทยยังคงเป็นตลาดที่เติบโตและเป็นตลาดสําคัญสําหรับ จอห์น เดียร์

จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ บริษัท โกลบอล ฟลีท เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด  ภายใต้  กลุ่มบริษัทอาร์เอ็มเอ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจําหน่ายประจำประเทศของประเทศไทย  บริษัท โกลบอล ฟลีท เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด จะรับผิดชอบในการจัดจําหน่าย การขาย และการตลาด และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสําหรับประเทศไทย ตามที่บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการก่อนหน้านี้  

กลุ่มบริษัทอาร์เอ็มเอ ซึ่งมีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย มุ่งเน้นการจำหน่ายรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนสู่ตลาดโลก บริษัทอาร์เอ็มเอ เป็นผู้จัดจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการสําหรับ จอห์น เดียร์ ในกัมพูชาและพม่า โดยให้บริการด้านการขาย บริการหลังการขายและการสนับสนุนการรับประกันสําหรับลูกค้า  ด้วยเครือข่ายการขายชิ้นส่วนอะไหล่และบริการหลังการขายที่กว้างขวางบริษัทอาร์เอ็มเอ จึงได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากเกษตรกรทั้งรายใหญ่และรายย่อยในกัมพูชาและพม่า  สำหรับประเทศไทย ในฐานะผู้จัดจําหน่ายระดับประเทศ บริษัทอาร์เอ็มเอ จะทํางานร่วมกับเครือข่ายตัวแทนจําหน่ายจอห์น เดียร์ ในปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นสําหรับลูกค้า จอห์น เดียร์

รูปแบบธุรกิจใหม่นี้ช่วยให้ จอห์น เดียร์ สามารถตอบสนองต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยความเร็วและมีความคล่องตัวมากขึ้นและมุ่งเน้นทรัพยากรและการลงทุนในพื้นที่ทีให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเรา เรายังคงให้บริการโซลูชั่นและบริการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถปลดล็อกคุณค่างานได้มากขึ้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจจอห์น เดียร์  กลุ่มบริษัทอาร์เอ็มเอ  สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ John Deere RMA (rmaagriculture.com)

เกี่ยวกับ จอห์น เดียร์

Deere & Company (www.JohnDeere.com) เป็นผู้นําระดับโลกในการจัดหาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและบริการขั้นสูงสําหรับลูกค้าที่ร่วมปฏิรูปงานการเกษตรและการก่อสร้าง  คือผู้ที่ปลูก เก็บเกี่ยว เปลี่ยนแปลง