ภาพโฮโลแกรมรถเกรดหน้าดินพร้อมการแจ้งเตือนด้วยไฟทำงาน

วิธีการดำเนินธุรกิจที่สมาร์ทมากขึ้น

รายงานความยั่งยืนปี 2020

ความยั่งยืนปีงบประมาณ 2020

ในปี 2020 เราเปิดตัวโมเดลระบบปฏิบัติการ Smart Industrial โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการทำให้บริษัทของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น คล่องตัว และแข่งขันได้ โมเดลนี้จะช่วยเราปลดล็อกความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจใหม่สำหรับลูกค้าของเรา เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างผลกำไรและบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของพวกเขาได้ เราจะดำเนินการโมเดลนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวงการเกษตรกรรมและการก่อสร้างโดยการแนะนำเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว

อ่านรายงานความยั่งยืนของเราบนเว็บไซต์สำหรับสหรัฐอเมริกา>

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

การสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับลูกค้า พนักงาน ตัวแทนจำหน่าย ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น และชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ

 • สามเหลี่ยมสีส้มพร้อมสัญลักษณ์บุคคลสวมหมวกและแว่นตานิรภัย

  ความปลอดภัยในการทำงาน

 • สัญลักษณ์สีเขียวและสีเหลืองของอุปกรณ์ที่ติดตามโดยมีรูปสามเหลี่ยมรีไซเคิลมาแทนที่วงล้อ

  ความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์

 • สัญลักษณ์กังหันลมกับสัญลักษณ์รูปลมและดวงอาทิตย์สีเหลือง

  การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

 • สัญลักษณ์หยดน้ำสีเทากับลูกศรแสดงความยั่งยืนเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่อยู่ในสัญลักษณ์แหล่งน้ำขนาดใหญ่

  การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรับผิดชอบ

 • สัญลักษณ์ของโลโก้รีไซเคิลที่มีลูกศรสามอันอยู่เหนือสัญลักษณ์ของอาคาร

  เพิ่มการรีไซเคิล

พลังเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

เราดำเนินงานด้วยแนวทางของโมเดลการดำเนินงานที่ปรับปรุงใหม่และเติมพลังชีวิตใหม่ด้วยเป้าหมายที่สูงขึ้น กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่ดีของ John Deere เสริมความมุ่งมั่นที่กล้าหาญของเรา และพนักงานของเรา แกนหลักที่สำคัญยิ่งของธุรกิจของเราสนับสนุน พลังเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลประทบภายในชุมชนของพวกเขาและทั่วโลก

อ่านเกี่ยวกับพลังของการเป็นพลเมืองของชุมชนได้ในเว็บไซต์สำหรับสำหรับสหรัฐอเมริกาของเรา>

สิ่งแวดล้อม

ที่ John Deere เราใช้เทคโนโลยีเพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้กับลูกค้าของเรา

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม >

สังคม

ทีมที่หลากหลายนำมาซึ่งไอเดียที่ดียิ่งขึ้นและการตัดสินใจที่ดีขึ้น ช่วยให้เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมใหม่และบรรลุเป้าหมายใหม่ที่สูงขึ้นของเราได้

วัฒนธรรมของผู้สร้างนวัตกรรม >

ภาพเคลื่อนไหวของดอกไม้

การกำกับดูแล

ค่านิยมร่วมกันของเราในเรื่องคุณธรรม คุณภาพ ความมุ่งมั่น และนวัตกรรม เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานสำหรับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และซัพพลายเออร์ของเรา

การกำกับดูแลกิจการ >

นโยบายขององค์กร >