ภาพโฮโลแกรมรถเกรดหน้าดินพร้อมการแจ้งเตือนด้วยไฟทำงาน

วิธีการดำเนินธุรกิจที่สมาร์ทมากขึ้น

โลกวางอยู่ในฝ่ามือตามภาพประกอบ

รายงานความยั่งยืนปี 2022

รายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2022 นำเสนอความมุ่งมั่นของ John Deere ในการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนให้กับลูกค้า พนักงาน ตัวแทนจำหน่าย ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น และชุมชนทั่วโลก นอกจากนี้ รายงานยังระบุถึงความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนประจำปี 2023 ซึ่งขยายความทะเยอทะยานก้าวกระโดดของเรา และสำรวจลำดับความสำคัญทางสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

พลังเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

เราดำเนินงานด้วยแนวทางของโมเดลการดำเนินงานที่ปรับปรุงใหม่และเติมพลังชีวิตใหม่ด้วยเป้าหมายที่สูงขึ้น กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่ดีของ John Deere เสริมความมุ่งมั่นที่กล้าหาญของเรา และพนักงานของเรา แกนหลักที่สำคัญยิ่งของธุรกิจของเราสนับสนุน พลังเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลประทบภายในชุมชนของพวกเขาและทั่วโลก

อ่านเกี่ยวกับพลังของการเป็นพลเมืองของชุมชนได้ในเว็บไซต์สำหรับสำหรับสหรัฐอเมริกาของเรา>

สิ่งแวดล้อม

ที่ John Deere เราใช้เทคโนโลยีเพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้กับลูกค้าของเรา

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม >

สังคม

ทีมที่หลากหลายนำมาซึ่งไอเดียที่ดียิ่งขึ้นและการตัดสินใจที่ดีขึ้น ช่วยให้เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมใหม่และบรรลุเป้าหมายใหม่ที่สูงขึ้นของเราได้

วัฒนธรรมของผู้สร้างนวัตกรรม >

ภาพเคลื่อนไหวของดอกไม้

การกำกับดูแล

ค่านิยมร่วมกันของเราในเรื่องคุณธรรม คุณภาพ ความมุ่งมั่น และนวัตกรรม เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานสำหรับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และซัพพลายเออร์ของเรา

การกำกับดูแลกิจการ >

นโยบายขององค์กร >