Silhouette of an original John Deere plow surrounded by a green starburst

โครงการ John Deere
Fellows

มอบรางวัลแด่ผู้เชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยม

โครงการ John Deere Fellows ถือเป็นจุดสูงสุดในการแสดงความขอบคุณต่อพนักงานที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของ John Deere ผ่านความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในหน้าที่รับผิดชอบของพวกเขา ภาวะผู้นำที่แสดงให้เห็น และชื่อเสียงของพวกเขาทั้งภายในและภายนอกบริษัท

ที่ John Deere เราตระหนักและยกย่องนักคิด ผู้นำ และผู้ปฏิบัติงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้ซึ่งนำพาเราไปสู่อนาคตด้วยเป้าหมายที่สูงขึ้นร่วมกัน เพื่อให้ชีวิตของเราก้าวไปข้างหน้า

ผู้ได้รับรางวัล Fellow Award ประจำปี 2024

ผู้ชนะปีที่แล้ว

โครงการ Fellows ประจำปี 2023

 • Portrait of Dave Lemm

  -

  Dave Lemm

  เขาได้รับการยอมรับในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้าง ผู้ซึ่งเข้าใจดีว่าความล้มเหลวจากการถูกรบกวนอาจเป็นสาเหตุ เขาจึงทำงานเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ Deere

 • Portrait of Goutam Mohapatra

  -

  Goutam Mohapatra

  ผู้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายการวิเคราะห์วิศวกรรมวัสดุผู้นี้ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรในการเปลี่ยนปริศนาของการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลก

 • Portrait of Shawn Phillips

  -

  Shawn Phillips

  เขาได้คิดค้นหนึ่งในเครื่องมือการผลิตที่สร้างผลกระทบได้มากที่สุดของบริษัท ตอนนี้เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายระบบอัตโนมัติในโรงงานผู้นี้กำลังมองหาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นในโรงงานของเรา

 • Portrait of Mike Waldo

  -

  Mike Waldo

  ในฐานะเจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เขาสร้างโซลูชันที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าและธุรกิจของพวกเขา

John Deere Fellowship Archive

Expand AllCollapse All

2022

 • Kurt Chipperfield: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายการแสดงภาพขั้นสูงประจำปี 2022
 • Clayton Janasek: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายควบคุมระบบขับเคลื่อนประจำปี 2022
 • Rich Humpal: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายเทคโนโลยีแอปพลิเคชันประจำปี 2022
 • Lara Baugh: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายการจัดการและการประกันความเสี่ยงประจำปี 2022
 • Kent Wanner: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าประจำปี 2022

2021

 • ดร. William F. Cooper: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวัสดุฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2021
 • ดร. Günter Hähn: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายเทคโนโลยีการก่อสร้างประจำปี 2021
 • Gregory C. Finch: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปี 2021
 • Steve Sass: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายการถ่ายเทความร้อนและพลศาสตร์ของไหลประจำปี 2021
 • Glenn Pope: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมการเก็บเกี่ยวพืชผลประจำปี 2021
 • ดร. Georg Kormann: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรประจำปี 2021

2020

 • ดร. Gilles Dryancour: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำปี 2020
 • Wissam El-Ratal: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมเสมือนประจำปี 2020
 • Sue Gray: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายการเกษตรประจำปี 2020
 • ดร. Brij Singh: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังประจำปี 2020
 • David Smart: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์และเครือข่ายประจำปี 2020

2019

 • August Altherr: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายการจัดส่งนวัตกรรมในยุโรปประจำปี 2019
 • Noel Anderson: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2019
 • Martin Kremmer: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี 2019
 • Carol Lewis: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2019
 • ดร. Adrian Rantilla: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายการวิจัยตลาดประจำปี 2019

2018

 • ​Jørgen Audenaert: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายการเกษตรแบบปราณีตในยุโรปประจำปี 2018
 • Dennis Bowman: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมรถแทรกเตอร์ประจำปี 2018
 • ดร. Klaus Hoehn: เจ้าหน้าที่อาวุโสดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีประจำปี 2018
 • ดร. Fred Nelson: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายระบบเกษตรอัจฉริยะประจำปี 2018
 • ดร. Julian Sanchez: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี 2018
 • ดร. Long Wu: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังประจำปี 2018

2017

 • ​ดร. Danan Dou: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมระบบพลังงานประจำปี 2017
 • ดร. Mohamad El-zein: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมวัสดุประจำปี 2017
 • Shufeng Han: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมระบบอัตโนมัติและชุดควบคุมประจำปี 2017
 • Juergen Hollstein: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2017
 • Cory Leland: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมมาตรวิทยาประจำปี 2017
 • Teryl Oftedal: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมระบบ C&F ประจำปี 2017
 • ศ.ดร. Peter Pickel: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมระบบการเกษตรประจำปี 2017
 • ดร. John Reid: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี 2017
 • ดร. Ramanathan Sugumaran: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิทยาศาสตร์ข้อมูลกิตติมศักดิ์
 • Richard Wubbels: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมหญ้าแห้งและอาหารสัตว์ประจำปี 2017

2016

 • Dennis Anstey: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมระบบหญ้าแห้งและอาหารสัตว์ประจำปี 2016
 • Roger Mohr: เจ้าหน้าที่อาวุโสดีเด่นฝ่ายการพัฒนาธุรกิจการก่อสร้างและป่าไม้ประจำปี 2016
 • Terry Pickett: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายการแก้ปัญหาแบบอัจฉริยะประจำปี 2016
 • ดร. Carol Plouffe: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมระบบดินและพืชผลประจำปี 2016
 • Craig Puetz: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมระบบขับเคลื่อนประจำปี 2016
 • ดร. Bernard Romig: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายพลศาสตร์ยานยนต์ประจำปี 2016
 • ดร. Nicolai Tarasinski: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมระบบยานยนต์ประจำปี 2016
 • Robert Wick: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายบริการลูกค้าประจำปี 2016
 • ดร. Richard Winsor: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายเครื่องยนต์สันดาปภายในประจำปี 2016

2015

 • John Brown: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายกฎหมายการเงินประจำปี 2015
 • ดร. Liwen Dai: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรม GNSS ประจำปี 2015
 • ดร. J.B. Penn: เจ้าหน้าที่อาวุโสดีเด่นฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเกษตรทั่วโลกประจำปี 2015
 • ​ดร. Satyam Sahay: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมวัสดุประจำปี 2015
 • Al Smemo: เจ้าหน้าที่ดีเด่นฝ่ายวิศวกรรมระบบส่งกำลังประจำปี 2015