ภาพเงาของคันไถดั้งเดิมของ John Deere ที่ล้อมรอบด้วยดาวกระจายสีเขียว

โครงการ John Deere
Fellows

การให้รางวัลแก่ผู้เชี่ยวชาญอันดับสูงสุดของเรา

โครงการ JohnDeere Fellows คือโครงการสำหรับมอบรางวัลในระดับสูงสุดให้แก่พนักงานที่ได้สร้างผลงานในความสำเร็จของ JohnDeere ผ่านความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการทำงานด้านต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและมีชื่อเสียงทั้งภายในและภายนอกบริษัท

ที่ John Deere เราให้ความสำคัญและให้ความยกย่องนักคิดนวัตกรรม ผู้นำ และนักปฏิบัติของเราที่นำทางเราไปสู่อนาคต และพร้อมกับวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นร่วมกัน คือการนำพาชีวิตให้ก้าวกระโดดไปข้างหน้า

 

ผู้ชนะ Fellows Award ประจำปี 2022

Fellows ปี 2021

 • Dr. William F. Cooper นั่งอยู่ข้างๆ กล้องจุลทรรศน์

  วัสดุด้านอิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์

  Dr. William F. Cooper ผู้จัดการด้านวิศวกรรมชั้นสูงได้สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่คาดหวังคุณภาพระดับผู้นำของอุตสาหกรรมจากผลิตภัณฑ์ของ John Deere

 • ภาพถ่ายของ Dr. Günter Hähn

  เทคโนโลยีการก่อสร้างถนน

  Dr. Günter Hähn รองประธานอาวุโสด้านการปฏิบัติการ - Wirtgen Group คือพนักงาน Wirtgen คนแรกที่ได้รับรางวัล John Deere Fellow Award อันทรงเกียรติ

 • ภาพถ่ายของ Gregory Finch

  เทคโนโลยีดิจิทัล

  Gregory C. Finch ประธานวิศวกร ได้รับการยกย่องสำหรับความเป็นผู้นำในการนำระบบคลาวด์มาใช้ใน John Deere

 • ภาพถ่ายของ Steve Sass

  การถ่ายเทความร้อนและพลศาสตร์ของของเหลว

  Steve Sass ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความเชี่ยวชาญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงช่วยให้เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการถ่ายเทความร้อนและพลศาสตร์ของของเหลว

 • Glenn Pope ยืนอยู่ที่ด้านหน้าของรถเกี่ยวนวด

  วิศวกรรมการเก็บเกี่ยวพืชผล

  Glenn Pope หรือที่รู้จักกันในชื่อ "โป๊ปของรถเกี่ยวนวด" ได้ใช้เวลาศึกษามากกว่าสามทศวรรษเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • Georg Kormann ยืนอยู่ข้างๆ แขนหุ่นยนต์

  โซลูชันแบบบูรณาการ

  Dr. Georg Kormann ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสำหรับวิศวกรรมขั้นสูงและการบูรณาการเทคโนโลยีในหญ้าแห้งและอาหารสัตว์ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ คาดหวัง และแม้กระทั่งอยากให้มี

ทำเนียบ John Deere Fellowship

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

2020

 • Dr. Gilles Dryancour: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านการประชาสัมพันธ์ประจำปี 2020
 • Wisam El-Ratal: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมเสมือนประจำปี 2020
 • Sue Gray: ภาคสมาชิกยอดเยี่ยมด้านปฐพีศาสตร์ประจำปี 2020
 • Lee Redden: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรประจำปี 2020
 • Dr. Brij Singh: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังประจำปี 2020
 • David Smart: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และเครือข่ายประจำปี 2020

2019

 • August Altherr: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านการส่งมอบนวัตกรรมแห่งยุโรปประจำปี 2019
 • Noel Anderson: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2019
 • Martin Kremmer: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี 2019
 • Carol Lewis: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2019
 • Dr. Adrian Rantilla: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านการวิจัยด้านการตลาดประจำปี 2019

2018

 • ​Jørgen Audenaert: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านระบบการเพาะปลูกความแม่นยำสูงแห่งยุโรปประจำปี 2018
 • Dennis Bowman: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมรถแทรกเตอร์ประจำปี 2018
 • Dr. Klaus Hoehn: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านเทคโนโลยี & วิศวกรรมอาวุโสประจำปี 2018
 • Dr. Fred Nelson: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านระบบการเกษตรแบบความแม่นยำสูงประจำปี 2018
 • Dr. Julian Sanchez: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี 2018
 • Dr. Long Wu: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังประจำปี 2018

2017

 • ​Dr. Danan Dou: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าประจำปี 2017
 • Dr. Mohamad El-zein: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมวัสดุประจำปี 2017
 • Shufeng Han: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านระบบอัตโนมัติและวิศวกรรมการควบคุมประจำปี 2017
 • Juergen Hollstein: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2017
 • Cory Leland: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมมาตรวิทยาประจำปี 2017
 • Teryl Oftedal: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมระบบ C&F ประจำปี 2017
 • Prof. Dr. Peter Pickel: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านระบบวิศวกรรมการเกษตรประจำปี 2017
 • Dr. John Reid: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี 2017
 • Richard Wubbels: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมหญ้าแห้งและอาหารสัตว์ประจำปี 2017

2016

 • Dennis Anstey: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมหญ้าแห้ง & อาหารสัตว์ประจำปี 2016
 • Roger Mohr: ภาคีสมาชิกอาวุโสยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาธุรกิจการก่อสร้าง & การป่าไม้ประจำปี 2016
 • Terry Pickett: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้าน Intelligent Solutions ประจำปี 2016
 • Dr. Carol Plouffe: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมระบบดิน & พืชประจำปี 2016
 • Craig Puetz: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านระบบขบวนกำลังประจำปี 2016
 • Dr. Bernard Romig: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านระบบไดนามิกในยานยนต์ประจำปี 2016
 • Dr. Nicolai Tarasinski: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมระบบยานพาหนะประจำปี 2016
 • Robert Wick: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านสนับสนุนลูกค้าประจำปี 2016
 • Dr. Richard Winsor: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านระบบสันดาปภายในประจำปี 2016

2015

 • John Brown: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านกฎหมายการเงินประจำปี 2015
 • Dr. Liwen Dai: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรม GNSS ประจำปี 2015
 • Dr. J.B. Penn: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรกรรมระดับโลกประจำปี 2015
 • ​Dr. Satyam Sahay: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมวัสดุประจำปี 2015
 • Al Smemo: ภาคีสมาชิกยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมระบบส่งกำลังประจำปี 2015