• 644_g_tier_mid_size_wheel_loader

644 G-Tierรถตักล้อยางขนาดกลาง

  • กำลังสุทธิ: 169 กิโลวัตต์ (227 แรงม้า) ที่ 1,800 รอบต่อนาที
  • น้ำหนักใช้งาน: 17 934-18 205 กก. (39,537-40,135 ปอนด์)
  • ความจุของบุ้งกี๋: 3.1-3.2 ม.3 (4.00-4.25 ลบ. หลา)

แม้จะมีการให้ข้อมูลทั่วไป รูปภาพ และคำอธิบาย แต่ทั้งนี้ภาพประกอบและข้อความบางส่วนอาจมีการอธิบายถึงตัวเลือกและอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้มีในทุกภูมิภาค นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมในบางประเทศจำเป็นต้องได้รับการปรับแต่งหรือการต่อเติมเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดท้องถิ่นของประเทศเหล่านั้น