wheel-loaders

ค้นหารถตักล้อยางที่เหมาะสำหรับงานของคุณ

1 ผลลัพธ์
img-544K-II-รถตักล้อยาง

524K-II

รถตักล้อยาง
 • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 106 กิโลวัตต์ (142 แรงม้า)
 • ความจุบุ้งกี๋: 1.9-2.1 ลูกบาศก์เมตร (2.5-2.75 ลูกบาศก์หลา)
 • น้ำหนักตัวรถ: 12 622 กก. (27,827 ปอนด์)
 • แรงงัด: 9638 กก. (21,248 ปอนด์)
544K-II-รถตักล้อยาง

544K-II

รถตักล้อยาง
 • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 122 กิโลวัตต์ (163 แรงม้า)
 • ความจุบุ้งกี๋: 2.3 ลูกบาศก์เมตร (3.0 ลูกบาศก์หลา)
 • น้ำหนักตัวรถ: 13 121 กก. (28,927 ปอนด์)
 • แรงงัด: 10 115 กก. (22,300 ปอนด์)
WheelLoader_624KII_

624K-II

รถตักล้อยาง
 • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 141 กิโลวัตต์ (188 แรงม้า)
 • ความจุบุ้งกี๋: 2.7 ลูกบาศก์เมตร (3.5 ลูกบาศก์หลา)
 • น้ำหนักตัวรถ: 15 614 กก. (34,423 ปอนด์)
 • แรงงัด: 12 821 กก. (28,266 ปอนด์)

644 G-Tier T3 Engine

รถตักล้อยาง
 • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 185 กิโลวัตต์ (248 แรงม้า) ที่ 1,800 รอบต่อนาที
 • ความจุกระบะตัก: 3.10-3.25 ลูกบาศก์เมตร (4.00-4.25 ลูกบาศก์หลา)
 • น้ำหนักเมื่อใช้งาน: 17 095–17 314 กก. (37,688–38,170 ปอนด์)
WheelLoader_644K

644K

รถตักล้อยาง
 • กำลังเครื่องยนต์สุทธิ: 167 กิโลวัตต์ (224 แรงม้า)
 • ความจุบุ้งกี๋: 3.2 ลูกบาศก์เมตร (4.25 ลูกบาศก์หลา)
 • น้ำหนักตัวรถ: 18 333 กก. (40,417 ปอนด์)
 • แรงงัด: 15 378 กก. (33,903 ปอนด์)

WL56

รถตักล้อยาง
 • กำลังเครื่องยนต์รวม 160 kW ที่ 2,200 รอบต่อนาที
 • ความจุบุ้งกี๋: 3.1 ตารางเมตร
 • น้ำหนักตัวรถ: 16 783 กก.
 • แรงงัด: 18 772 กก.

ขออภัย ไม่พบรายการที่ตรงกัน

กรุณาลองใช้เกณฑ์อื่นหรือล้างตัวกรองแล้วเริ่มต้นใหม่