WL56รถตักล้อยาง

  • กำลังเครื่องยนต์รวม 160 kW ที่ 2,200 รอบต่อนาที
  • ความจุบุ้งกี๋: 3.1 ตารางเมตร
  • น้ำหนักตัวรถ: 16 783 กก.
  • แรงงัด: 18 772 กก.

 

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า*