• 5055e

รุ่น 5055Eรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์รุ่น 5055E

  • รถแทรกเตอร์รุ่น 5E มีการสำรองแรงบิดสูงถึง 20-25 เปอร์เซ็นต์
  • การจัดวางสรีระอย่างเหมาะสมเอื้อแก่ความสะดวกสบายที่เหนือกว่า ช่วยลดการใช้แรง และลดความเหนื่อยล้า สร้างผลกระทบที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ระบบก้านโยกควบคุมอัตโนมัติที่มีความแม่นยำ และตัวควบคุมความลึกของงานโดยระบบไฮดรอลิกส์
  • พร้อมระบบเพลาอำนายกำลัง (PTO) ที่อิสระ ด้วยความเร็ว 540 รอบ/นาที
บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งฝ่ายบริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันและรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือคุณภาพของข้อมูลที่มีไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล แผนงาน นโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การรับประกัน การบริการ และความช่วยเหลือที่มีให้ในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะเจาะจงจากประเทศของคุณว่าสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่มีเกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้ เราปฏิเสธภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ผู้รับอาจได้รับหรือที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ ที่มาจากการได้รับ การอ้างอิง และ/หรือ การเรียนรู้ข้อมูลใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือที่ถูกตัดทอนออกไปจากเว็บไซต์นี้ ในการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ หรือการใช้อื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว หากส่วนใดไม่ถูกต้องสมบูรณ์ จะไม่ส่งผลต่อเนื้อหาในส่วนอื่นๆ ซึ่งจะยังมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและบังคับใช้ได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของจอห์น เดียร์