• พื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความ

1200รถเกลี่ยทราย 1200 Hydro

• ประหยัดเชื้อเพลิงด้วยความเร็วสูงสุด 10 ไมล์ต่อชม.
• ชุดคราดมาตรฐานติดตั้งด้านหลังขนาด 72 นิ้ว ช่วยให้เกลี่ยพื้นที่ได้รวดเร็ว
• ที่นั่งปรับได้และบันไดเหยียบกว้าง
• ตัวถังรถด้านหลังที่ดูดีมีสไตล์
พิมพ์
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแรงม้าของเครื่องยนต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบเท่านั้น แรงม้าในการใช้งานจริงจะน้อยกว่า คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของจอห์น เดียร์ใกล้บ้านคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม