• พื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความอธิบาย

รุ่น 1200aรถเกลี่ยทราย 1200A

• ระบบขับเคลื่อนเชิงกล
• ใช้แรงน้อยกว่าในการหมุนพวงมาลัย
• ก้านยกแบบมาตรฐาน
• เบาะนั่งปรับระดับได้
พิมพ์
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ณ เวลาที่จัดพิมพ์ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแรงม้าของเครื่องยนต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบเท่านั้น แรงม้าในการใช้งานจริงจะน้อยกว่า คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของจอห์น เดียร์ใกล้บ้านคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม